Ký ức những người ở lại Pleiku sau giải phóng

(GLO)-

48 năm thống nhất đất nước cũng là chừng ấy năm Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Gia Lai cùng chung sức, đồng lòng xây dựng, kiến thiết quê hương. Tại Pleiku, sau Ngày Giải phóng tỉnh 17-3, không ít người đã lựa chọn ở lại rồi khắc ghi những ký ức đẹp nơi thành phố sương mờ.

Các video khác