Từ khóa: huyện Đắk R’lấp

Đắk Nông: Câu lạc bộ có 19 nông dân toàn nhà giàu nhờ trồng thứ cây đặc sản ra trái tua tủa gai nhọn

Đắk Nông: Câu lạc bộ có 19 nông dân toàn nhà giàu nhờ trồng thứ cây đặc sản ra trái tua tủa gai nhọn

Câu lạc bộ (CLB) Sầu riêng Thiên Phú - Nhân Cơ (huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông) đã thu hút được 19 thành viên trên toàn tỉnh, với diện tích gần 90 ha. Các thành viên thường xuyên chia sẻ, hỗ trợ kỹ thuật, giúp nâng cao giá trị sản xuất sầu riêng, phát triển kinh tế ổn định.