Hỗ trợ máy móc hiện đại trong chế biến cà phê chất lượng cao

(GLO)- Với lợi thế về vùng nguyên liệu của thành viên, những năm gần đây Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) đã tập trung phát triển các dòng sản phẩm cà phê chất lượng cao để từng bước phát triển thị trường tiềm năng, nâng tầm thương hiệu cà phê.

Các video khác