.

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Đinh Dậu-2017, Báo Gia Lai phát hành ấn phẩm đặc biệt với nội dung, hình thức phong phú, hấp dẫn.

Gia Lai Xuân Đinh Dậu là bức tranh toàn cảnh về kinh tế-xã hội của tỉnh nhà trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020). Đặc biệt, đây là ấn phẩm tập hợp những bài viết phản ánh không khí nô nức chuẩn bị đón Xuân mới với khí thế mới. Gia Lai Xuân Đinh Dậu dự kiến gồm 140 trang, in màu trên giấy tốt và phát hành rộng rãi trong cả nước.

Ban Biên tập Báo Gia Lai trân trọng kính mời quý cộng tác viên trong và ngoài tỉnh tham gia viết bài cho ấn phẩm đặc biệt này.

Tác phẩm gửi về địa chỉ: chebanbgl2014@gmail.com

.