(GLO)- Từ tháng 6 đến hết tháng 10, khi những cơn mưa dai dẳng, dầm dề nối tiếp nhau phủ trắng núi rừng Gia Lai cũng là lúc những mầm măng rừng vươn mình, nhú lên khỏi mặt đất. Đây cũng là thời điểm dân làng rủ nhau đi hái măng rừng, kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

 

.

 

.