Nghị lực của người phụ nữ khuyết tật

(GLO)- Bị khuyết tật từ nhỏ nhưng với tinh thần vượt khó, bà Rơ Mah Vo (làng Ghè, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã cải thiện được cuộc sống từ nghề dệt thổ cẩm và đan gùi truyền thống.

Các video khác