Góp sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

(GLO)- Bằng sức ảnh hưởng, sự hiểu biết, đội ngũ người có uy tín ở huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã đóng góp tích cực vào việc tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc.

Các video khác