Triển lãm ảnh và nhạc cụ dân tộc: Kết nối di sản và văn hóa

(GLO)-

Từ ngày 11 đến 19-11, Bảo tàng tỉnh tổ chức triển lãm ảnh chào mừng Tuần Văn hóa-Du lịch và Festival Văn hóa cồng chiêng tỉnh Gia Lai năm 2023; đồng thời trưng bày một số nhạc cụ độc đáo của các dân tộc anh em đang sinh sống trên vùng đất cao nguyên tại Phòng Trưng bày chuyên đề của đơn vị.

Các video khác