(GLO)- Bao đời nay, dệt thổ cẩm đã trở thành biểu tượng tự hào, nét đẹp truyền thống, bản sắc văn hóa cổ truyền của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung, các dân tộc thiểu số tại tỉnh Gia Lai nói riêng. Trước tác động của cuộc sống hiện đại, các địa phương đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo tồn văn hóa dệt thổ cẩm tại địa phương.
 

 

.
 
.
.