(GLO)- 90 năm qua, đô thị Pleiku đã có những đổi thay vượt bậc trên mọi mặt đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội. Nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, tỷ trọng công nghiệp- xây dựng và thương mại- dịch vụ, giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp tăng nhanh, sản xuất nông nghiệp phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn được nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; bộ mặt của Thành phố có nhiều thay đổi, góp phần tích cực vào thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
 
 
 
.
 
 

 

.
.