.

(GLO)- Chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai Ngô Ngọc Sinh vừa thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh ký công văn yêu cầu UBND huyện Chư Pưh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể và cá nhân có liên quan, đồng thời thu hồi số tiền sai phạm trên 1,8 tỷ đồng trong công tác quản lý sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Kết quả thực hiện báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 18-7-2016.
 

Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh. ảnh minh họa
Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh. ảnh minh họa

Theo kết quả thanh tra do Thanh tra tỉnh thực hiện, trong 3 năm (2013-2015), các phòng, ban thuộc huyện Chư Pưh để xảy ra sai phạm trên 1,8 tỷ đồng. Cụ thể, sai phạm tại Ban Quản lý các dự án Đầu tư Xây dựng hơn 650 triệu đồng; Ban Quản lý Đội Công trình vệ sinh-Đô thị gần 410 triệu đồng; Phòng Nông nghiệp và PTNT 23 triệu đồng; các công trình dự án được đầu tư tại 8 xã hơn 398 triệu đồng; Phòng Giáo dục-Đào tạo hơn 254 triệu đồng; 3 trường tiểu học và 2 trường THCS trên địa bàn với số tiền hơn 72 triệu đồng.

Những sai phạm này tập trung vào các nội dung như: chi phụ cấp và tăng giờ sai; hồ sơ thiết kế dự toán không đúng; quyết toán sai định mức, vượt khối lượng...

Huỳnh Lê

.