Tiết kiệm điện - Thành thói quen

(GLO)- Với thông điệp “Tiết kiệm điện-Thành thói quen”, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 đang được các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng bằng nhiều hành động thiết thực, ý nghĩa. Qua đó góp phần không nhỏ thay đổi nhận thức của cộng đồng trong việc sử dụng và tiết kiệm năng lượng.

Các video khác