Phục dựng các nghi lễ, lễ hội truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên

(GLO)- Nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, trong 2 ngày (1 và 2-12), UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch các tỉnh Tây Nguyên tổ chức phục dựng các nghi lễ, lễ hội truyền thống gắn với diễn tấu cồng chiêng. Đây được xem là một nét đẹp văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

.

Có thể bạn quan tâm