Người dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng làng nông thôn mới

(GLO)- Sáng 22-6, tại Hội trường 2-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12 -CT/TU, ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Các video khác