Liên kết xây dựng thương hiệu nông sản địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm hình thành mối liên kết trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, tạo thu nhập ổn định cho các thành viên, thời gian qua, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Lam Anh (xã Glar, huyện Đak Đoa) đã gắn kết các thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp để đa dạng sản phẩm cũng như hướng tới việc xây dựng thương hiệu nông sản của địa phương.

.

Có thể bạn quan tâm