Ia Grai huy động sức dân tham gia hiến đất làm đường

(GLO)- Huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư nâng cấp, hoàn thiện, đặc biệt là huy động sức dân tham gia hiến đất làm đường, góp phần quan trọng giúp các tuyến đường trên địa bàn huyện tiếp tục được mở rộng và nối dài.

Các video khác