Giữ bình yên cho những cánh rừng

(GLO)- Xuân về, thay vì được đoàn tụ bên gia đình thì những thành viên lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh vẫn phải ngày đêm canh giữ rừng, thực hiện sứ mệnh giữ cho rừng thêm xanh.

Các video khác