Gia Lai 24h: Phát triển sản phẩm và truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch

(GLO)- Ngày 15-12, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản về việc phát triển sản phẩm và truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch trên địa bàn tỉnh.

Các video khác