Gia Lai 24h: Phát động cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- 

Chiều 30-3, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai phát động và triển khai cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023.

Các video khác