Gia Lai 24h: Đảm bảo tối thiểu 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch vừa ký ban hành kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến; trong đó, đặt mục tiêu đảm bảo tối thiểu 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính.

Các video khác