Gia Lai 24h: Phát triển sản xuất mía đường bền vững, hiệu quả

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Công văn số 1113/UBND-NL về việc tập trung triển khai các giải pháp phát triển sản xuất mía đường bền vững, hiệu quả.

Các video khác