.

Mất giấy tờ

Tôi tên: TÔ THANH BÌNH

Địa chỉ: Tổ dân phố 4, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.

Vừa qua, tôi có làm mất một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Tô Thanh Bình và Phạm Thị Mơ, địa chỉ thửa đất thôn Hiệp An, xã Cư An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. Thửa số 338, số phát hành giấy CNQSDĐ: BK 964540, vào sổ cấp giấy: CH 00270, do UBND huyện Đak Pơ cấp ngày 20-6-2012.

Vậy ai nhặt được cho tôi xin lại, liên hệ địa chỉ trên hoặc điện thoại số: 01684931905, tôi xin cảm ơn và hậu tạ.

 

.