.
.

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Nguyễn Thị Mai Phương

Thứ Ba, 18/05/2021, 08:16 [GMT+7]
.

(GLO)- Lời Tòa soạn: Vừa qua, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai đã công bố danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh. Nhằm giúp cử tri lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để bầu vào Quốc hội, Báo Gia Lai điện tử lần lượt trích đăng chương trình hành động của các ứng cử viên. Dưới đây là chương trình hành động của bà Nguyễn Thị Mai Phương-Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Hữu nghị nghị sĩ Việt Nam-Myanmar.


 

Bà Nguyễn Thị Mai Phương.
Bà Nguyễn Thị Mai Phương.

Được Trung ương giới thiệu tái cử tại tỉnh Gia Lai, nơi cử tri và Nhân dân đã gắn bó ủng hộ, giúp đỡ để tôi trưởng thành trong suốt 5 năm qua, đúng như nguyện vọng, là một vinh dự tự hào đối với bản thân tôi. Điều này làm cho tôi tự đặt ra những yêu cầu và trách nhiệm cao hơn, tình cảm sâu nặng hơn đối với cử tri và Nhân dân tỉnh Gia Lai, tôi xác định đây là cơ hội để tiếp tục được cống hiến, xây dựng phát triển tỉnh nhà.

Qua nghiên cứu báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai vừa qua và một số các văn bản có liên quan khác, tôi được biết trong giai đoạn 2021-2025, lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Gia Lai đặt ra mục tiêu tiếp tục phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên. Trên cơ sở đó, chương trình hành động của tôi tập trung chủ yếu vào một số nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục phát huy những kết quả hoạt động của mình trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, cùng với các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai và các vị đại biểu khác góp phần làm cho Quốc hội hoạt động ngày càng chất lượng, hiệu quả cao hơn, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của Nhân dân; tích cực, năng động hơn nữa trong việc tham gia các hoạt động của Quốc hội toàn diện trên các mặt công tác (1) xây dựng pháp luật, (2) giám sát tối cao và (3) quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó tập trung chú trọng giám sát việc triển khai thực hiện chính sách, các luật, nghị quyết của Quốc hội có nội dung liên quan đến sự phát triển của địa phương như Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Lâm nghiệp, Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội về phát triển kinh tế-xã hội ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… để bảo đảm các chính sách, ưu đãi của Nhà nước đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu của đồng bào dân tộc thiểu số và phát huy hiệu quả cao.

Là nữ giới, tôi sẽ tham gia tích cực trong việc đề xuất các chính sách nhằm bảo đảm phụ nữ được tiếp cận, thụ hưởng bình đẳng các nguồn lực và thành quả của sự phát triển kinh tế-xã hội; thúc đẩy bình đẳng nam nữ, bảo đảm việc thực hiện quyền của trẻ em; phòng-chống bạo lực gia đình.

Thứ hai, tôi sẽ dùng hết khả năng của mình để thúc đẩy giải quyết những vấn đề nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống của Nhân dân Tây Nguyên, đặc biệt là của Nhân dân và cử tri tỉnh Gia Lai. Những vấn đề mà qua 5 năm làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của tỉnh tôi đã nhận diện và rất băn khoăn, trăn trở như việc phát huy thế mạnh về cây công nghiệp, cây dược liệu bằng ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến, gia tăng chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp để người dân làm ăn, sản xuất có lãi, nâng cao đời sống; việc duy trì và phát triển nguồn gen bản địa quý hiếm, vấn đề kết cấu hạ tầng đồng bộ theo tiêu chí đô thị đối với các thị xã, vấn đề giao thông kết nối liên thông trong tỉnh, giữa tỉnh Gia Lai với các tỉnh, thành khác; vấn đề ô nhiễm môi trường, đất nông nghiệp bạc màu, thoái hóa; bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của Gia Lai…

Thứ ba, tôi sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ, gần gũi với cử tri, nhất là cử tri tỉnh Gia Lai-nơi bầu ra mình, thông qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của Nhân dân, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của cử tri, đặc biệt là những kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai. Tiếp tục là cầu nối giữa cử tri và lãnh đạo tỉnh Gia Lai, với Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương. Đối với những vấn đề thuộc trách nhiệm của địa phương, tôi sẽ trao đổi, đề xuất với lãnh đạo địa phương để kịp thời giải quyết. Đối với những vấn đề lớn hơn, tôi sẽ phối hợp với lãnh đạo địa phương báo cáo, đề xuất các giải pháp cụ thể với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương giải quyết, có chính sách phù hợp nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã được đề ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025.

Tôi có thuận lợi là công tác tại cơ quan của Quốc hội, chuyên làm việc của Quốc hội nên có nhiều thời gian để thực hiện việc tiếp xúc cử tri, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của cử tri, trong nhiều trường hợp được trực tiếp báo cáo, tham gia xử lý những công việc của Quốc hội nên thuận lợi trong việc trực tiếp gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, cử tri vào trong các quyết định của Quốc hội; đồng thời, cũng có điều kiện đề xuất nhanh và theo dõi được thường xuyên việc xử lý các công việc của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đối với các vấn đề liên quan tới tỉnh Gia Lai.

Bằng trình độ chuyên môn được đào tạo, kinh nghiệm quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, xây dựng pháp luật và các hoạt động chính trị, xã hội, cộng đồng trong hơn 28 năm qua, bằng việc lắng nghe ý kiến của các cử tri kết hợp với việc tích cực nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tôi tin tưởng mình có đủ năng lực và điều kiện để các dự định trong chương trình hành động thành hiện thực, sát cánh cùng lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Gia Lai đẩy nhanh sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Nhân dịp này, một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cấp, các ngành, các bậc lão thành cách mạng, bà con cử tri tỉnh nhà đã giúp đỡ tôi trong thời gian vừa qua. Tôi mong muốn nhận được sự tín nhiệm của bà con cử tri và xin khẳng định tôi sẽ cố gắng với quyết tâm cao nhất để không phụ lòng của bà con cử tri tỉnh nhà và Nhân dân cả nước.

 

.