.
.

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Đinh Hà Nam

Thứ Hai, 17/05/2021, 07:04 [GMT+7]
.

(GLO)- Lời Tòa soạn: Vừa qua, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai đã công bố danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh. Nhằm giúp cử tri lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để bầu vào Quốc hội, Báo Gia Lai điện tử lần lượt trích đăng chương trình hành động của các ứng cử viên. Dưới đây là chương trình hành động của ông Đinh Hà Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai.

 

Ông Đinh Hà Nam.
Ông Đinh Hà Nam.

…Tôi rất vinh dự được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026) và được phân công ứng cử ở đơn vị bầu cử số 2, địa bàn thị xã An Khê và các huyện Đak Đoa, Mang Yang, Đak Pơ, Kbang và Kông Chro.

Tôi ý thức sâu sắc rằng, đại biểu Quốc hội là người đại diện ý chí nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân ở địa phương, tôi ứng cử với một mong muốn tha thiết được đóng góp trí tuệ công sức của mình đưa tiếng nói của Nhân dân và nguyện vọng chính đáng của cử tri vào những quyết định chủ trương biện pháp xây dựng phát triển đất nước không ngừng được cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân để thật sự trở thành đại biểu của dân; tôi nỗ lực phấn đấu thực hiện chương trình hành động sau đây:

Một là, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp; thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức người chiến sĩ cộng sản, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và không để người thân trong gia đình lợi dụng ảnh hưởng của mình để vụ lợi; phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hai là, có trách nhiệm với cử tri, liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri và thường xuyên dành thời gian để tiếp xúc với cử tri, với Nhân dân để tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri (với chức trách, nhiệm vụ được phân công hiện nay là phụ trách y tế cơ sở, y tế dự phòng đây là điều kiện thuận lợi để tôi gắn kết với cử tri); thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, với các cơ quan nhà nước, với các tổ chức hữu quan; đồng thời phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện đúng Hiến pháp và pháp luật.

Ba là, tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý kiến trong xây dựng luật pháp từ thực tiễn của đời sống nhân dân. Làm tốt vai trò giám sát của người đại biểu. Thực hiện trách nhiệm với cử tri, với Nhân dân trong thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Việc gì có lợi cho dân, cho đất nước thì quyết tâm làm, việc gì có hại cho dân, cho đất nước thì kiên quyết không làm.

Bốn là, tích cực nghiên cứu, học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực để từng bước củng cố, nâng cao kỹ năng hoạt động, năng lực thực hiện vai trò, chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu Quốc hội. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác; luôn năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả để hoàn thành tốt chức trách của người đại biểu nhân dân. Thường xuyên thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Năm là, tôi thường xuyên cống hiến công sức nhỏ bé của mình vào chương trình giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh để quê hương ngày càng đổi mới và khởi sắc. Với vai trò là bác sĩ làm việc trong cơ quan tham mưu chuyên ngành của UBND tỉnh, tôi thường xuyên phấn đấu tham mưu và thực hiện nhiệm vụ cao cả của ngành là bảo đảm mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu (Giáo dục sức khỏe; Phòng-chống các bệnh dịch tại địa phương; Chương trình tiêm chủng mở rộng; Bảo vệ bà mẹ trẻ em-Kế hoạch hóa gia đình; Cung cấp thuốc thiết yếu; Cung cấp lương thực-thực phẩm và cải thiện bữa ăn; Điều trị và phòng bệnh; Cung cấp đủ nước sạch và thanh khiết môi trường; Quản lý sức khỏe và Kiện toàn mạng lưới y tế), mở rộng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng. Người dân được sống trong cộng đồng an toàn, phát triển tốt về thể chất và tinh thần. Giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ, nâng cao chất lượng dân số. Trong thời gian này, tập trung vào phòng-chống dịch Covid-19, bạch hầu và các bệnh truyền nhiễm khác để bảo vệ tốt nhất sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh trước nguy cơ của bệnh truyền nhiễm.

Nếu được sự tín nhiệm trở thành đại biểu Quốc hội, tôi thường xuyên phấn đấu thực hiện tốt chương trình hành động của mình. Trong thời gian tới, để hoàn thành nhiệm vụ được giao chắc chắn rằng rất cần sự quan tâm, phối hợp hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức đoàn thể xã hội và quý cử tri. Tôi rất mong sẽ được gặp gỡ lại cử tri trong thời gian sớm nhất để cùng với cử tri, địa phương chia sẻ, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công việc và cuộc sống.

 

.