.
.

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Siu Hương

Chủ Nhật, 16/05/2021, 06:55 [GMT+7]
.

(GLO)- Lời Tòa soạn: Vừa qua, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai đã công bố danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh. Nhằm giúp cử tri lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để bầu vào Quốc hội, Báo Gia Lai điện tử lần lượt trích đăng chương trình hành động của các ứng cử viên. Dưới đây là chương trình hành động của bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh.
 


 

Bà Siu Hương.
Bà Siu Hương.

Được tổ chức lựa chọn, được cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, là niềm vinh dự lớn lao đồng thời cũng là trách nhiệm đối với bản thân tôi.

Nếu được quý cô, bác, anh, chị chọn làm người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình, tôi đưa ra chương trình hành động gồm 5 nội dung chính sau:

Thứ nhất, tích cực tham gia vào công tác hoạt động lập pháp của Quốc hội nhằm xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quốc gia, đồng thời tham gia góp ý, kiến nghị, các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, góp phần làm cho văn bản của Trung ương và địa phương bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và có tính khả thi cao. Trên cơ sở đó từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho các tổ chức, công dân thực hiện nghĩa vụ và bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Thứ hai, với trách nhiệm là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có những giải pháp thiết thực để thực hiện tốt các chương trình, đề án mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã đề ra, đặc biệt có những quyết sách đúng đắn trong xây dựng, thực hiện 4 chương trình trọng tâm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra đó là: Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực; đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch; phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ ba, tích cực tham gia hoạt động giám sát của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Từ đó, nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong cơ chế chính sách, kịp thời kiến nghị đến các cơ quan chức năng ở Trung ương, địa phương xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới cho phù hợp, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri. Thực hiện tốt việc tiếp công dân, tiếp nhận và đôn đốc việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ tư, bản thân là cán bộ nữ, đây là cơ hội để tôi thể hiện rõ quan điểm cũng như đóng góp công sức, trí tuệ của mình vào các hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ nói chung, phụ nữ tỉnh Gia Lai nói riêng, tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách bảo đảm thực hiện bình đẳng giới; nâng cao trình độ hiểu biết, nhận thức pháp luật cho phụ nữ nông dân, phụ nữ là đồng bào dân tộc thiểu số, giúp chị em bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình cũng như tham gia vào các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thứ năm, giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri, lắng nghe, tổng hợp và chuyển tải đầy đủ kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; phản ánh trung thực ý kiến của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh. Đồng thời, không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri tỉnh nhà.

Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của các cấp lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể và quý cử tri tạo điều kiện cho tôi có cơ hội thực hiện những việc đã đề ra trong chương trình hành động của mình.

 

.