.
.

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Vũ Thị Bích Ngọc

Thứ Hai, 17/05/2021, 13:10 [GMT+7]
.

(GLO)- Lời Tòa soạn: Vừa qua, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai đã công bố danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh. Nhằm giúp cử tri lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để bầu vào Quốc hội, Báo Gia Lai điện tử lần lượt trích đăng chương trình hành động của các ứng cử viên. Dưới đây là chương trình hành động của bà Vũ Thị Bích Ngọc-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai.

 

Bà Vũ Thị Bích Ngọc
Bà Vũ Thị Bích Ngọc.

Được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn của bản thân tôi trước cử tri. Vì tôi nhận thức được rằng trong tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Tại kỳ bầu cử này nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khóa XV, chương trình hành động của tôi sau khi trúng cử sẽ là:

Thứ nhất, luôn luôn trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh phòng-chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thứ hai, tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp toàn thể của Quốc hội; các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội; tích cực nghiên cứu tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội.

Thứ ba, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan, tích cực tham gia chất vấn về những vấn đề mà cử tri bức xúc và dư luận xã hội quan tâm; báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Quốc hội, vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật.

Thứ tư, trong những năm qua có nhiều chủ trương, chính sách, chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững đã được triển khai, thực hiện trên các địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi, nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều khó khăn, vẫn còn nhiều hộ nghèo, tính đến cuối năm 2020 tổng số hộ nghèo toàn tỉnh Gia Lai là 19.958 hộ, chiếm tỷ lệ 5,38% tổng số hộ dân trên địa bàn tỉnh, chính vì thế tôi sẽ đề xuất với Quốc hội, Nhà nước nghiên cứu đưa ra những chính sách phù hợp giúp người dân ứng dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, bảo đảm tính bền vững, hiệu quả kinh tế cao, phát huy thế mạnh của từng địa phương, từng vùng; tăng cường hỗ trợ các nguồn vốn vay để người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thứ năm, với vai trò là cán bộ nữ, cán bộ Hội, thường xuyên được lắng nghe ý kiến của chị em phụ nữ từ cơ sở, do đó, nếu trúng cử tôi sẽ đem tiếng nói của chị em phụ nữ tỉnh nhà đến diễn đàn Quốc hội, đề xuất với Quốc hội các chính sách nhằm đảm bảo phụ nữ được tiếp cận, thụ hưởng bình đẳng các nguồn lực và thành quả của sự phát triển kinh tế-xã hội; thúc đẩy bình đẳng giới và phòng-chống bạo lực gia đình.

Ngoài ra, tôi sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tích cực nghiên cứu, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh phù hợp với từng đối tượng phụ nữ. Có những hành động cụ thể để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới nhất là trong xây làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cụ thể hóa cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” bằng việc thực hiện hiệu quả phong trào “Hộ hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững” … Tích cực tham mưu tổ chức nhiều hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng cho phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nhất là phụ nữ ở các vùng khó khăn, vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số để giúp chị em xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc bền vững; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Dù được cử tri tín nhiệm hay không tín nhiệm, bản thân tôi cũng sẽ không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác. Tận tụy, trung thành với Đảng, Nhà nước, với Nhân dân; đặt lợi ích của tập thể, của địa phương, của đất nước lên trên hết. Nhiệt huyết với phong trào công tác Hội Phụ nữ, nỗ lực, cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Để góp phần xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên.

 

.