• 7 tháng qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 373 tỷ USD
  • Cơ cấu tổ chức Chính phủ sau kiện toàn tại kỳ họp thứ nhất QH khóa XV
  • Những gương mặt thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1

7 tháng qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 373 tỷ USD

Bảy tháng qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước ở mức cao, đạt 373,36 tỷ USD, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cơ cấu tổ chức Chính phủ sau kiện toàn tại kỳ họp thứ nhất QH khóa XV

Chiều 28/7/2021, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội tập trung hoàn thành công tác nhân sự của Chính phủ.

Những gương mặt thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1

Trong số những gương mặt thủ khoa ở Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1, có 2 thí sinh đạt Thủ khoa khối C và 1 thí sinh duy nhất đạt 3 điểm 10 là thủ khoa khối B.

.
.