• Tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 có thể bảo vệ bạn và những người xung quanh
  • Sự an toàn của các thành phần trong vắc-xin phòng Covid-19
  • Vắc xin tốt nhất là vắc xin tiêm sớm nhất

Tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 có thể bảo vệ bạn và những người xung quanh

Tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 có thể bảo vệ bạn và những người xung quanh

Sự an toàn của các thành phần trong vắc-xin phòng Covid-19

Sự an toàn của các thành phần trong vắc-xin phòng Covid-19

Vắc xin tốt nhất là vắc xin tiêm sớm nhất

(GLO)- Tiêm vắc xin sẽ giúp người dân phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh và giảm nguy cơ tử vong khi không may mắc Covid-19. Vì vậy, người dân hãy tiêm vắc xin phòng Covid-19 ngay khi có thể. Bởi, vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất.

.
.