.
.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ: Nhiệm vụ chiến lược

Thứ Hai, 16/08/2021, 13:36 [GMT+7]
.

(GLO)- Xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược trong nhiệm kỳ nên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết tạo cơ sở cho cấp ủy các cấp trong tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

 

Nhiệm vụ quan trọng

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là khâu then chốt trong công tác cán bộ của Đảng. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 147-KH/TU thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch và đạt nhiều kết quả quan trọng như: đổi mới hình thức lẫn phương pháp đánh giá cán bộ; thực hiện phương châm “động” và “mở” trong quy hoạch, tạo nguồn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từng bước gắn liền với từng vị trí, việc làm, chức danh. Việc bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Việc quản lý cán bộ ngày càng chặt chẽ, có nền nếp và hiệu quả. Ông Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy-đánh giá: “Đội ngũ cán bộ của tỉnh được kiện toàn, củng cố, tuy giảm về số lượng nhưng cơ cấu đã từng bước được bố trí hợp lý hơn. Trình độ các mặt của đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao”.

 

  Đồng chí Hồ Văn Niên (thứ 2 từ trái sang)-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trò chuyện với cán bộ xã, già làng, người có uy tín ở khu vực biên giới. Ảnh: Đức Thụy
Đồng chí Hồ Văn Niên (thứ 2 từ trái sang)-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trò chuyện với cán bộ xã, già làng, người có uy tín ở khu vực biên giới. Ảnh: Đức Thụy


Để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, xuyên suốt không chỉ cho một nhiệm kỳ. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái cho hay: “Quan điểm của Nghị quyết là xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh, nhất là người đứng đầu là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững, chú trọng cơ cấu hợp lý, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số ở các cấp và khuyến khích bản thân cán bộ tự đào tạo”.

Mục tiêu cụ thể mà Nghị quyết đặt ra là phấn đấu đến năm 2025 xây dựng 100% đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực quy định với cơ cấu hợp lý. Phấn đấu đến năm 2030, cấp tỉnh có từ 15% trở lên cán bộ lãnh đạo, quản lý dưới 40 tuổi, có từ 25% trở lên cán bộ lãnh đạo, quản lý ở những vị trí công việc thường xuyên có quan hệ quốc tế phải có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Cấp huyện có cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) làm cán bộ lãnh đạo chủ chốt hoặc ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện. Cấp xã có 100% cán bộ chuyên trách có trình độ đại học trở lên và được chuẩn hóa về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác. Đặc biệt, phải có cán bộ nữ cơ cấu trong ban thường vụ cấp ủy tỉnh, huyện và 60% trở lên ban thường vụ cấp ủy cấp xã của từng Đảng bộ cấp huyện có cán bộ nữ cơ cấu trong ban thường vụ Đảng ủy. Phấn đấu tỷ lệ nữ cấp ủy viên cấp xã đạt từ 20% trở lên. Cán bộ lãnh đạo là người dân tộc thiểu số phù hợp với cơ cấu dân cư của địa phương…

Nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống

Ngay sau khi Nghị quyết ban hành, cấp ủy các cấp đã khẩn trương quán triệt đến cấp ủy trực thuộc và truyền đạt tới từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về những nội dung quan trọng, đồng thời ban hành nghị quyết, kế hoạch triển khai, chương trình hành động thực hiện. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/HU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Ông Bùi Hữu Tâm-Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy-cho hay: “Huyện bám sát vào các chỉ tiêu trong Nghị quyết của Tỉnh ủy, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để đặt ra mục tiêu phù hợp, khả thi. Đặc biệt, nhiều mục tiêu đến năm 2030, huyện Phú Thiện phấn đấu có ít nhất 1 cán bộ nữ trong Ban Thường vụ Huyện ủy, phấn đấu tỷ lệ nữ cấp ủy cấp huyện đạt từ 20% trở lên”.

 

  Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Tổ xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình trọng tâm thứ nhất vào tháng 3-2021. Ảnh: Phương Linh
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Tổ xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình trọng tâm thứ nhất vào tháng 3-2021. Ảnh: Phương Linh


Trên cơ sở nội dung Nghị quyết số 02-NQ/TU, huyện Đak Đoa cũng khẩn trương khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ các cấp của địa phương, xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể nhằm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đạt kết quả. Ông Trần Đức Phú-Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy-nhìn nhận: “Nghị quyết số 02-NQ/TU là rất quan trọng, cần thiết, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của tỉnh đối với đội ngũ cán bộ, công tác đào tạo, tạo nguồn, nâng cao chất lượng, sát với thực tiễn. Đây là cơ sở để địa phương xác định mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng quy hoạch, kế hoạch triển khai cụ thể, tạo sự thống nhất, đồng bộ đến tận cơ sở”.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cũng là chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Ayun Pa lần thứ XIX đặt ra cho nhiệm kỳ mới. Nhận thức tầm quan trọng của công tác này, cấp ủy cấp xã đã nhanh chóng xây dựng chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã, trong đó công tác cán bộ được đặt lên hàng đầu. Ông Nguyễn Chí Cường-Bí thư Đảng ủy xã Ia Sao (thị xã Ayun Pa) thông tin: “Đảng bộ xã đặt mục tiêu triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; thực hiện nghiêm Quyết định số 205-QĐ/TW, ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp, kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác cán bộ theo hướng tinh gọn, khoa học, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trẻ. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, quản lý, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt và cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số”.

Với tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt, công tác cán bộ đang được cấp ủy các cấp chú trọng thực hiện nghiêm túc, sâu sát. Theo ông Huỳnh Quang Thái, tới đây, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các cấp ủy cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định, kế hoạch về công tác cán bộ làm cơ sở cho cấp ủy các cấp căn cứ thực hiện. “Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngay từ đầu nhiệm kỳ là điều kiện thuận lợi và cần thiết cho các ban, ngành, địa phương thực hiện quy hoạch, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng cũng như quản lý cán bộ. Từ đó tạo sự thống nhất, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng cán bộ cho tỉnh nhà”-Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh.

 

PHƯƠNG LINH
 

.