(GLO)- Những năm gần đây, người dân trên địa bàn huyện Kbang đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm theo kỹ thuật mới, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

 

.
.
.