Gia Lai 48h: Ban hành kế hoạch thi đua giai đoạn 2021-2025

Thứ Sáu, 17/09/2021, 20:09 [GMT+7]
.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

.
.