(GLO)- Trong khi chờ kinh phí đầu tư xây dựng, chính quyền địa phương đã chủ động nhờ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 3) hỗ trợ máy múc đến san gạt lại đường, đoạn từ làng Kdung đến làng Đê Kôn, giúp người dân có lối đi lại tạm thời, thuận tiện hơn.
 
 
.
 
.
.