(GLO)- Chính vì giá trị hấp dẫn mang lại khiến cho sắc vàng của những cánh mai rừng lần lượt không còn khoe sắc trong tự nhiên. Nhiều loại mai rừng quý hiếm giờ đã không còn.

.
.
.