(GLO)- Nuôi dê sinh sản là mô hình điểm mà Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang thực hiện thí điểm tại làng Chrơng 2 (xã Đak Ta Ley). Sau 4 tháng triển khai, mô hình đã đem lại hiệu quả rõ rệt, mở ra hướng đi hiệu quả trong phát triển kinh tế cho người dân.

 

.


 

.
.