(GLO)-  Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định số 2629/QĐ-BCT về phê duyệt danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2018 gồm 225 doanh nghiệp theo 25 ngành hàng.

 

 

. 

.
.