(GLO)- Được triển khai từ năm học 2017-2018, các điệu dân vũ sôi động trong trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai xen kẽ cùng giờ thể dục truyền thống đã giúp học sinh lấy lại tinh thần sau giờ học căng thẳng và tạo không khí văn hóa văn nghệ sôi nổi trong các nhà trường.
 
 
 
.
 
 
 
 
.
.