(GLO)- Hiện nay, đa số chợ, trung tâm thương mại ở TP. Pleiku đều đã xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu kinh doanh, buôn bán ngày càng cao. 

 

.

 

.
.