.
Ông Đinh Văn Cửu, ở Chư Pah hỏi: Tôi không đồng tình việc giải quyết khiếu nại của UBND cấp xã đối với sự việc của mình, tôi đã làm đơn đến UBND huyện, sau đó sự việc được chuyển về xã giải quyết lại. Không biết quy định của pháp luật như thế nào về thời hạn giải quyết khiếu nại?

Luật gia Lê Văn Nhung trả lời: Theo điểm 16 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29-11-2005: Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết và không quá 70 ngày đối với vụ việc phức tạp.

Trong thời hạn giải quyết mà người có thẩm quyền không giải quyết thì sẽ bị xem xét, xử lý kỷ luật. Ông có quyền kiến nghị với cấp trên trực tiếp của người không giải quyết khiếu nại cho ông.
Bình luận (0)
.
.
.