Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết công tác tháng 1-2023

(GLO)- Sáng 3-2, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch và Dương Mah Tiệp đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác tháng 1 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2-2023.

Các video khác