Podcast

Gia Lai hôm nay

Tin tức sáng 9-9: Hội thảo khoa học về di tích căn cứ kháng chiến Cư Jŭ-Dliê Ya

Tin tức sáng 9-9: Hội thảo khoa học về di tích căn cứ kháng chiến Cư Jŭ-Dliê Ya

(GLO)- 

Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Đak Đoa: Tiêu hủy vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ; Hội thảo khoa học về di tích căn cứ kháng chiến Cư Jŭ-Dliê Ya (đọc: Cư Dú Đờ lê da); Trang bị kiến thức, kỹ năng cho 3 đại biểu tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”; Ra mắt câu lạc bộ “Bơi thanh thiếu nhi Gia Lai”; Hỗ trợ hơn 1,6 tỷ đồng cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x