Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai giám sát công tác bầu cử tại Ayun Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 2-4, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai do bà Ayun H'Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Ủy ban bầu cử thị xã Ayun Pa. 

Báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa phương, ông Trần Trọng Kim-Trưởng phòng Nội vụ thị xã Ayun Pa-cho biết: Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp của thị xã đã triển khai các nhiệm vụ đảm bảo theo yêu cầu, kế hoạch, tiến độ và đúng theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, văn bản của tỉnh và thị xã.

Quang cảnh buổi giám sát công tác bầu cử của Thường trực HĐND tỉnh tại thị xã Ayun Pa. Ảnh: Ngọc Anh
Quang cảnh buổi giám sát công tác bầu cử của Thường trực HĐND tỉnh tại thị xã Ayun Pa. Ảnh: Ngọc Anh


Theo đó, thị xã Ayun Pa thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND thị xã gồm 15 thành viên; thành lập 8 Ban bầu cử đại biểu HĐND thị xã; thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự, an toàn xã hội, Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND thị xã; 8 Ủy ban bầu cử cấp xã gồm 84 thành viên; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, kế hoạch kiểm tra và giám sát bầu cử...

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thảo thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa XIII và đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 cơ bản đảm bảo theo Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thống nhất lập danh sách sơ bộ 58 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) để bầu 30 đại biểu chính thức; lập danh sách sơ bộ giới thiệu 375 người ứng cử đại biểu HĐND xã, phường để bầu 169 đại biểu chính thức.

Thay mặt đoàn giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút ghi nhận những kết quả mà Ủy ban bầu cử thị xã Ayun Pa đã đạt được trong thời gian qua. Bà cũng đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban bầu cử thị xã tiếp tục hướng dẫn Ủy ban bầu cử các xã, phường thực hiện tốt các nhiệm vụ tiếp theo trong công tác bầu cử; phối hợp tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) và đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự và phòng-chống dịch Covid-19; đẩy mạnh tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân đối với cuộc bầu cử; tổ chức kiểm tra và giám sát bầu cử; thành lập tổ bầu cử; niêm yết danh sách cử tri…

 

NGỌC ANH