Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai đối thoại với cán bộ, viên chức ngành Giáo dục

(GLO)- Hơn 1.400 đại biểu đại diện cho 20.500 cán bộ lãnh đạo, quản lý, viên chức ngành giáo dục đã tham gia hội nghị tiếp xúc, đối thoại với Thường trực HĐND tỉnh vào ngày 21-5.

Các video khác