Thanh niên với phòng trào “Mỗi người làm một việc tốt, mỗi ngày làm một việc tốt”

(GLO)-

Phong trào “Mỗi người làm một việc tốt, mỗi ngày làm một việc tốt” đã được tuổi trẻ Tiểu đoàn Bộ binh 50 thuộc Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) triển khai để chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023) đã mang lại hiệu quả thiết thực và có tính lan tỏa cao.

Các video khác