Rmah H’Tuyết: Mang thổ cẩm Jrai vươn ra thế giới

(GLO)- Những năm về trước, có một số khách hàng tới may đồ thời trang bình thường. Tôi hỏi “Sao không may đồ thổ cẩm mặc đi đám cưới?”. Một số thanh thiếu niên liền bảo: “Mặc đồ dân tộc mắc cỡ lắm, không dám mặc”. Tôi liền nói: “Ủa, sao phải mắc cỡ? Đó là bản sắc của mình, người Kinh thấy còn thích mặc, tại sao mình là người dân tộc mà mình không mặc?”.

Các video khác