Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2024

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên tại Hội nghị lần thứ 14 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023, quyết định nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024 và giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền.

Các video khác