Mang Yang chủ động phòng-chống cháy rừng

(GLO)- Gần 2 tháng qua, trên địa bàn huyện Mang Yang không có mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất lớn. Chính vì vậy, công tác phòng cháy chữa cháy đang là một nhiệm vụ trọng tâm đối với các ngành, địa phương và các đơn vị quản lý rừng tại Mang Yang.

Các video khác