Lớp xóa mù chữ ở vùng rừng núi Đak Sơmei

(GLO)-

Niềm khao khát biết chữ đã thôi thúc nhiều học viên đến lớp xóa mù chữ dù không có tên trong danh sách lớp. Đó là câu chuyện ở lớp học đêm tại xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Các video khác