Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 7 nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội

Các video khác