Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên

(GLO)- Những năm gần đây, phong trào khởi nghiệp tại Gia Lai ngày càng phát triển. Các chủ thể, nhất là lực lượng thanh niên đã mạnh dạn đổi mới tư duy, tìm hướng đi mới trong sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Bên cạnh sự nỗ lực của các chủ thể ý tưởng khởi nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các ngành liên quan đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ các chủ thể khởi nghiệp sáng tạo, phát triển kinh tế bền vững.

.

Có thể bạn quan tâm