Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng XI

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 12-1-2011, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, khai mạc trọng thể với sự tham dự của 1.377 đại biểu, đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên trên cả nước.

Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đúng 8 giờ, lễ khai mạc chính thức bắt đầu. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.


Dự lễ khai mạc Đại hội có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, các đồng chí nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội các khóa, các đại biểu lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sỹ trí thức tiêu biểu, đại biểu các tôn giáo và đại diện thế hệ trẻ Việt Nam...

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước phát biểu khai mạc Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực tiễn và thắng lợi của sự nghiệp cách mạng  nước ta hơn 80 năm qua đã khẳng định, tư tưởng vĩ đại Hồ Chí Minh, cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin mãi mãi là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước phát biểu khai mạc Đại hội
Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước phát biểu khai mạc Đại hội
Đồng chí Nguyễn Minh Triết nêu rõ, Đại hội diễn ra trong một thời điểm có ý nghĩa quan trọng khi đất nước trải qua 25 năm đổi mới toàn diện, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH đã được thực hiện 20 năm, đặc biệt là đất nước đã nỗ lực phấn đấu, vượt khó khăn, tác động của suy thoái toàn cầu, đạt những thành tựu quan trọng đáng tự hào.


“Trong  bối cảnh đó, Đại hội có trách nhiệm lịch sử to lớn trước toàn dân tộc. Chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đề cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc để kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu và yếu kém, khuyết điểm, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 10 năm. Trên cơ sở đó, Đại hội quyết định bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991, xác định Chiến lược phát triển KTXH 10 năm (2011-2020), đề ra phương phướng, mục  tiêu, nhiệm vụ 5 năm”, đồng chí Nguyễn Minh Triết cho biết.

Đồng thời, Đại hội có trọng trách kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban chấp hành TƯ Đảng khóa X, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong thời kỳ mới, bổ sung, sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Đảng cũng như bầu Ban chấp hành TƯ Đảng khóa XI.

Để thực hiện thành công những nhiệm vụ quan trọng đó, đồng chí Nguyễn Minh Triết đề nghị Đại hội phát huy cao độ trí tuệ, ý thức trách nhiệm và sự đoàn kết, thống nhất cao để hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ của Đại hội, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Tiếp theo, Đại hội vui mừng đón Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô Hà Nội thay mặt nhân dân cả nước đến chào mừng, mang tới Đại hội những đóa hoa tươi thắm, tình cảm thắm thiết và niềm tin của đồng bào Thủ đô nói riêng và nhân dân cả nước nói chung đối với Đảng.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành phiên khai mạc Đại hội
Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành phiên khai mạc Đại hội
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng chân thành cảm ơn Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô, đánh giá cao những thành quả, sự đóng góp của TP. Hà Nội đối với những thành công chung của đất nước; gửi đến đồng bào, chiến sỹ, cán bộ, đảng viên cả nước và nhân dân Thủ đô yêu quý lời cảm ơn chân thành và lời hứa quyết tâm tổ chức Đại hội XI thành công tốt đẹp; chúc Đảng bộ và nhân dân Hà Nội giành được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh, ngày càng xứng đáng là Thủ đô ngàn năm văn hiến, TP. Anh hùng - trái tim thân yêu của đồng bào cả nước.


Đại hội lắng nghe đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về các văn kiện Đại hội XI của Đảng.

Tổng Bí thư nêu rõ, 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, toàn Đảng, toàn dân ta đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội X đề ra.

Mười năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 là giai đoạn đất nước ta đã tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động tiêu cực của hai cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế khu vực và toàn cầu.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Đất nước đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội X đề ra
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Đất nước đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội X đề ra
Kinh tế tăng trưởng nhanh, đạt tốc độ bình quân 7,2%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được hoàn thiện. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2010 theo giá thực tế gấp 3,4 lần so với năm 2000; thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu tăng gấp 5 lần so với năm 2000; GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt 1.168 USD.


Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt thành tựu quan trọng trên nhiều mặt, chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh.

Sau 20 năm thực hiện Cương lĩnh, nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước thực hiện thành công bước đầu công cuộc đổi mới, ra khỏi tình trạng kém phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, tăng cường. Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của đất nước đã tăng lên rất nhiều, tạo tiền đề để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư khẳng định, mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng, văn hóa phù hợp, tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Từ nay đến giữa thế kỷ XXI, toàn Đảng, toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trên cơ sở những quan điểm cơ bản và định hướng lớn của Cương lĩnh, xuất phát từ yêu cầu và dự báo tình hình thực tế của đất nước trong thời gian tới, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 được xác định là Chiến lược tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nhanh, bền vững; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là: Phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; chính trị - xã hội ổn định, dân chủ, kỷ cương, đồng thuận; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên; tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau.

Tại Đại hội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đọc Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.
Theo Chinhphu.vn