Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng XI

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 12-1-2011, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, khai mạc trọng thể với sự tham dự của 1.377 đại biểu, đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên trên cả nước.

Đúng 8 giờ, lễ khai mạc chính thức bắt đầu. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Dự lễ khai mạc Đại hội có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, các đồng chí nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội các khóa, các đại biểu lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sỹ trí thức tiêu biểu, đại biểu các tôn giáo và đại diện thế hệ trẻ Việt Nam...

Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước phát biểu khai mạc Đại hội.


Đồng chí Nguyễn Minh Triết bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực tiễn và thắng lợi của sự nghiệp cách mạng  nước ta hơn 80 năm qua đã khẳng định, tư tưởng vĩ đại Hồ Chí Minh, cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin mãi mãi là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết nêu rõ, Đại hội diễn ra trong một thời điểm có ý nghĩa quan trọng khi đất nước trải qua 25 năm đổi mới toàn diện, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH đã được thực hiện 20 năm, đặc biệt là đất nước đã nỗ lực phấn đấu, vượt khó khăn, tác động của suy thoái toàn cầu, đạt những thành tựu quan trọng đáng tự hào.

“Trong  bối cảnh đó, Đại hội có trách nhiệm lịch sử to lớn trước toàn dân tộc. Chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đề cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc để kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu và yếu kém, khuyết điểm, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 10 năm. Trên cơ sở đó, Đại hội quyết định bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991, xác định Chiến lược phát triển KTXH 10 năm (2011-2020), đề ra phương phướng, mục  tiêu, nhiệm vụ 5 năm”, đồng chí Nguyễn Minh Triết cho biết.

Đồng thời, Đại hội có trọng trách kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban chấp hành TƯ Đảng khóa X, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong thời kỳ mới, bổ sung, sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Đảng cũng như bầu Ban chấp hành TƯ Đảng khóa XI.

Để thực hiện thành công những nhiệm vụ quan trọng đó, đồng chí Nguyễn Minh Triết đề nghị Đại hội phát huy cao độ trí tuệ, ý thức trách nhiệm và sự đoàn kết, thống nhất cao để hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ của Đại hội, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Tiếp theo, Đại hội vui mừng đón Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô Hà Nội thay mặt nhân dân cả nước đến chào mừng, mang tới Đại hội những đóa hoa tươi thắm, tình cảm thắm thiết và niềm tin của đồng bào Thủ đô nói riêng và nhân dân cả nước nói chung đối với Đảng.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng chân thành cảm ơn Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô, đánh giá cao những thành quả, sự đóng góp của TP. Hà Nội đối với những thành công chung của đất nước; gửi đến đồng bào, chiến sỹ, cán bộ, đảng viên cả nước và nhân dân Thủ đô yêu quý lời cảm ơn chân thành và lời hứa quyết tâm tổ chức Đại hội XI thành công tốt đẹp; chúc Đảng bộ và nhân dân Hà Nội giành được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh, ngày càng xứng đáng là Thủ đô ngàn năm văn hiến, TP. Anh hùng- trái tim thân yêu của đồng bào cả nước.

Đại hội lắng nghe đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về các văn kiện Đại hội XI của Đảng.
* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong thời gian ngắn nhất diễn biến của Đại hội trong buổi sáng hôm nay.
Theo Chinhphu.vn